Začínáme aneb jak si pamatovat SNY

Živě si pamatuji období začátků své práce se sny – období, kdy jsem už na tom se svým spánkem byla líp. Nejvíc mě fascinovaly sny, se kterými se spojovaly silné emoce, které mě provázely celým dnem. Sen a emoce mi ovlivnily můj den. Tehdy jsem si říkala, že v tom bude víc a začala jsem pátrat. Doslova jsem bažila po informacích o snech a o tom, co mé sny znamenají.

V rámci našeho vzdělávacího systému jsem se o snech nedozvěděla vůbec nic. Navíc všeobecné povědomí a názory, které se ke mně dostávaly, situaci také nepomohly.

Postupně jsem se propracovala přes literaturu, semináře, přednášky a vlastní prací se sny k informacím a zkušenostem, které jsem potřebovala a které budu s vámi postupně sdílet.

Co je to sen, odkud přichází a proč

Sny provází člověka na cestě jeho životem a ukazují mu směr. Jedná se o zprávy, které tu jsou pro naše dobro.

„Ve snech k nám promlouvá naše duše/duchovní průvodce, a ti přesně ví, kdo jsme a kam jdeme a jaké kroky potřebujeme udělat tady a teď, abychom jednou došli do cíle.“

Každý z nás máme své duchovní vedení. Přednedávnem jsem slyšela zajímavou statistiku, že zhruba 75 procent lidí vůbec nevnímá, neposlouchá svého duchovního rádce.

Nerozumět vlastním snům je veliká škoda, protože sny:

 • se nám snaží pomáhat léčit bolavou duši,
 • přináší nám lásku a moudrost vyšších sfér,
 • přináší odpovědi na otázky, které si v životě klademe,
 • pomáhají pochopit nedávné zkušenosti,
 • radí v procesu rozhodování,
 • pomáhají nalézt cestu ven z obtížné situace či nalézt ztracený klid.

Situace, které snům brání přijít

Všichni máme sny, jsou ale situace, kdy buď nepřichází vůbec (nespavost, spánek pod vlivem prášků na spaní), nebo jich máme méně, jsou méně hluboké, klesá síla snového prožitku. Co konkrétně takto negativně ovlivňuje snění?

 • alkohol
 • stres a psychická nevyrovnanost
 • fyzická únava
 • hektická období života
 • nesprávná životospráva

Sama jsem si prošla obdobím bezesných nocí kvůli lékům na spaní. Z vlastní zkušenosti také vím, že když pociťuji nějaký stres nebo to v rámci různých aktivit fyzicky přeženu, mám velký problém si sny zapamatovat.

Jak na zapamatování snů – 4 kroky před spaním a sněním

Abyste mohli nad sny přemýšlet, musíte si je napřed zapamatovat. Dobrou zprávou je, že zapamatování snů jde úspěšně trénovat.

Před spaním se ujistěte, že jste splnili 4 následující kroky.

1. Mám silný záměr se sny zabývat

To je první a základní předpoklad, pokud si chcete pamatovat své sny. Vnitřní motivace a rozhodnutí.

„Když vaše duše zaregistruje vaše odhodlání se sny pracovat, nebo zaregistruje již samotné začátky vaší práce se sny, začne na to reagovat a posílat vám sny s odkazy. Zároveň vám pomůže si sny pamatovat.“

 

2. Naplánuji si probuzení dle vědomostí o fázích spánku

Jeden spánkový cyklus trvá přibližně 90 minut, přičemž se skládá z non-REM fáze a REM fáze.

O REM fázi spánku je dobré vědět, že:

 • přichází vždy v závěru spánkového cyklu po tvrdém non-REM spánku a to 4 až 5krát za noc,
 • se sice jedná o tzv. lehký spánek, ale pro zdraví člověka je nezbytný,
 • je to fáze, ve které se nám zdají sny,
 • je důležité se probudit v této fázi spánku, abyste si sny pamatovali,
 • je nutné se probudit v této fázi spánku i proto, abyste se v průběhu dne cítili odpočatí.
„Bylo vědecky dokázáno, že bez snění nelze vést zdravý život. V rámci výzkumu bylo pokusným osobám bráněno ve snění (nikoliv však ve spánku) – byli probouzeni v momentu, když nastal lehký REM spánek – po dobu několik nocí. Následně se dostavili tělesné, a především duševní potíže. Tito lidé netrpěli během pokusů nedostatkem spánku, ale abstinovali, co se týče snění.“
TIP na probouzení – abyste ráno necítili únavu a zároveň si pamatovali sny

Pro naše tělo i mysl je mnohem lepší probudit se o půl hodiny dříve v REM spánku, než spát o půl hodiny déle a probudit se v non-REM spánku.

Pokud je to možné, nepoužívejte budík kvůli riziku, že vás probudí v non-REM fázi, což je následně cítit celý den. To proto, že bez ohledu na délku spánku budete pak během dne pociťovat únavu. Zároveň se ochudíte o sny. Člověk se přirozeně budí v lehké fázi spánku.

Pokud to možné není, zkuste si spočítat načasování ulehnutí k spánku a nastavení budíku tak, aby vás po usnutí probudil v REM fázi. Počítejte při tom s tím, že přibližná doba usínání je 10-15 minut a jeden spánkový cyklus trvá přibližně 90 minut. Pokud např. potřebujete ráno vstát v 7:00, jděte spát buď 23:15 a nebo 00:45.

Existuje také aplikace pro chytré telefony, která monitoruje váš spánek a zachytává do grafu fáze spánku podle vašich pohybů. Ráno vám naplánuje zvonění budíku v REM fázi ve vámi požadovaném časovém intervalu. Já osobně jsem zatím tuto metodu probouzení se do nového dne nezkoušela.

3. Před spaním vyšlu prosbu

Přejte si před spaním, abyste se v momentu procitnutí nepohnuliabyste si co nejlépe sen zapamatovali.

Já to dělám tak, že oslovím toho, koho prosím a jakoukoli prosbu řeknu a vyšlu v duchu, a to 3x za sebou a na závěr poděkuji. Prosím anděla, vesmír nebo duchovního průvodce. Jsou zde pro druhé, ale můžou pomoct až poté, co je o to požádáte.

4. Mám připravený zápiSNÍČEK a tužku

Vhodná velikost snového deníku je A5. Stránka nalevo je vždy věnována popisu snu, který začíná datumem. Stránka napravo by měla být věnována výkladu snu. Pokud na popis snu jedna stránka nestačí, nalistujte další list a pokračujte v psaní znova nalevo. V začátcích vaší práce budou často pravé stránky zůstávat prázdné, to však nevadí. Neporušujte toto pravidlo.

Ke starším snům se budete v čase vracet a s určitým odstupem času některým snům zpětně porozumíte a tyto poznatky si budete moct zapsat. Budete v ten okamžik moc rádi za to, že jste si pro výklad snu ponechali místo. Vše bude tím pádem hezky pohromadě a zůstane přehledné.

Jak na zapamatování snů – 5 tipů po probuzení

1. V momentu procitnutí zůstaňte nehybně ležet, sen se vybaví

Když se začínáte probouzet, tak v okamžiku procitnutí, tedy v prvním momentě, kdy si uvědomíte, že už nespíte, v tomto momentě je dobré si uvědomit, že se nemáte nijak pohnout.

Pokud se vám podaří opravdu nepohnout žádnou částí těla, obrovsky tím zvyšujete šanci na dobré zapamatování snu. Pohyby konkrétních svalů jsou totiž řízeny konkrétními příkazy z mozku. Informace z podvědomí si uvědomíte tím lépe, čím jemněji a „tišeji“ je naladěné vaše bdělé vědomí. Nejde to samozřejmě ihned.

2. Pokud se pohnete, není vše ztraceno, pohyb ihned zastavte

Pokud se vám stane, že se pohnete, nevadí, ještě není vše ztraceno. Ihned poté pohyb zastavte a zklidněte se. Soustřeďte se na vyvolání si snu předtím, než budete myslet na cokoliv jiného. A právě v tento okamžik se často obsah snu vybaví.

Stává se mi, že se probudím, pohnu se a zároveň přijde myšlenka, že si sen nepamatuju. Pak ale pocítím nějakou emoci a uvědomím si, že to je ze snu. Uklidním se, nepřemýšlím a zároveň se ale soustředím na to, že se mi tedy něco zdálo a že obsah snu ke mně přijde. A nestačím se divit, jak to funguje. Najednou si sen, nebo jeho části, vybavím.

3. Zaznamenejte si sen včetně emocí a všech detailů

A to je nejvhodnější moment vzít tužku a papír a začít psát. Psaním se začne sen sám víc a víc otevírat, začne vám to samo naskakovat. Napište veškeré detaily, které si pamatujete. Vše, co se ve snu objeví, má totiž svůj význam, i když se vám to zdá nepodstatné, nebo absurdní. Popište děj snu, kde se sen odehrával, jaké postavy se tam vyskytly.

Důležitou částí každého snu jsou také emoce, které se objeví. Popište je. Cítili jste smutek, radost, žárlivost, lásku, zamilovanost, strach, frustraci, jaká vládla ve snu atmosféra?

Alternativou k zapisování snů je hlasová nahrávka. Můžete zkoušet, co vám bude více vyhovovat.

4. Obsah snu je možné si v duchu vícekrát zopakovat a zapsat později

Také je možné v momentu procitnutí a uvědomění si obsahu snu si ten sen v duchu zrekapitulovat do nejmenšího detailu, stále v nehybné pozici a to klidně vícekrát dokud nemáte pocit, že si sen dobře pamatujete. Je možné si ho pak zapsat později.

Nejlepší by však bylo, hlavně když jste v práci se sny v začátcích, si ho zapsat hned, i když se vám nechce. Praxí se budete v zapamatování zlepšovat a poté nebude nutné si sen zapsat okamžitě. Je to o tréninku.

5. Lze pracovat i jen s části snu, není nutné si ho pamatovat celý

Není potřeba si pamatovat celý sen. Lze vytěžit sdělení i z toho mála, co zůstalo zapamatováno.

Píši o tom na konkrétním příkladu v jednom článku. Potvrdilo se mi tak, a nejen v tom ojedinělém případě, že když zapomenu část, nebo i větší část snu, tak to co mi nakonec utkví v paměti, je vždy to nejdůležitější z celého snu. Samozřejmě, že snové sdělení pak nevytěžím celé, ale vždy lze vytěžit alespoň něco. Má teda smysl pracovat na interpretaci byť i jen části snu.

A teď mi dovolte vás vyzvat do akce

Pokud jste už tak neučinili, vyrazte do obchodu, kupte si nějaký, vašemu oku líbivý zápisník, dejte si silný záměr se sny zabývat, před spaním vyšlete přání si sny zapamatovat, naplánujte si probuzení dle instrukcí v článku a ráno začněte psát. Jakýkoli zážitek s tím spojený mi napište – do komentáře na facebook fanpage a nebo na e-mail info@dasadulinova.cz. Budu se těšit.

Pokud si stále nejste jistí, že do toho chcete jít, potřebujete víc namotivovat, přečtěte si můj eBook Síla snových poselství ke stažení zdarma nebo tento článek.

„Jsem žena, které se život díky cestě osobního rozvoje pozitivně proměnil. Poselství v mých snech mně byly na této cestě důležitými pomocníky, práce s nimi se stala mou vášní. Skrze své osobní zkušenosti a poznání motivuji druhé vykročit naproti té své proměně a všímat si u toho svých snů.“ Víc o mně si přečtěte zde >>